Avtomobilska zavarovanja

Svet.Zavarovanje smo specialisti za zavarovanja velikih vrednosti, polna avtomobilska zavarovanja in nudimo podporo na katero se lahko zanesete. Ne zavarujemo samo varnih voznikov. Pri nas zavarujemo tudi rizične skupine, kot so mladi vozniki, vozniki zmogljivejših avtomobilov in voznike ki živijo v mestih, saj so ti pogosto kombinacija obojega.

 

Poslovna zavarovanja

Poslovno zavarovanje zavaruje podjetje pred izgubo ali zmanjšanjem denarnega toka in dobička podjetja, ki je posledica nezmožnosti obratovanja podjetja zaradi prekinitve. Najboljši primer je, če si zamislimo da je bil kritičen del stroja poškodovan zaradi strele. Popravilo stroja bo mogoče krilo tudi drugo zavarovanje, kot je zavarovanje nepremičnin ali nezgodno zavarovanje.

Premoženjska zavarovanja

Premoženjska zavarovanja zavaruje pred večino tveganj v zvezi z lastnino, kot so požar, kraja in nekaj vremenske škode. To vključuje posebne oblike zavarovanja, kot so zavarovanje proti škodi zaradi požara , poplav, potresa, zavarovanje doma ali zavarovanje ogrevalnega kotla. Nepremičnina je zavarovana na dva glavna načina: zavarovanje odprtih nevarnosti in imenovanih nevarnosti.